info@eticaretfan.com | 0850 885 19 77

E-ticarette Pazarlama Planı oluşturmak

E-ticarette pazarlama planı oluşturmak çok önemlidir. Ortaya çıkarmış olduğunuz ürün ve hizmetleri belirlediğiniz hedef kitleye sunma açısından ulaştırma hizmetleri, pazarlama organizasyonu gibi temel gereçler bu plan içersinde yer almaktadır.

E-ticarette pazarlama süreci birçok başlık altında yürümektedir. Bunlar pazarlama stratejisinin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması, ücretlendirmenin belirlenmesi, reklam ve tanıtım bütçesinin oluşturulması, dağıtım organizasyon yapısının belirlenmesi, satış planı çıkartılması, müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi bu plan kapsamında yer alır. E-ticarette pazarlama planı yanında üretim, tedarik ve ürün geliştirme planlarını da yapmanız gerekir. Ürün ve hizmetlerin iş akışının planlanması, personel giderleri, gerekli ekipmanların sağlanması, işyerinin kuruluş yapısı ve bölümleri de çok iyi gözetilmelidir. Ticaret hayatı sermaye, faaliyet alanı gibi ana unsurların yanında iyi planla yapılmasını gerektirir. İyi bir yönetim, pazarlama, finansal plan yapılması sizi başarıya götürecek altın kurallardandır. Örgüt şeması belirlerken bu faktörleri içersine alırsınız. Gerekli yapıyı oluşturduktan sonra satın alma, satış, pazarlama, destek süreçleri devreye girer. İş planı hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli hususlardan biriside finansal yapının planlanmasıdır.

Bu yapı içersinde ticari işletmenizin kurulması için gerekli olan sermaye, yatırım gereçleri, işletmenizin ihtiyaç duyduğu kaynaklar, ileride gerekli olacak kredi olanakları, nakit akışı, işletmenin durumunu gösteren analiz raporları ve finansal hesaplamalar yer alır. Yine bu bölüm içerisinde çalışma tabloları, yasal dokümanlar ve ilgili evraklar yer alır.

 

 

BENZER KONULAR